MAREMDER.COM.TR KULLANIM KOŞULLARI

MARMARİS EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Adına Tüm hakları kayıtlı olan internet alanında online sistemle yayın yapan Emlak Reklam ve Tanıtım Portalıdır.

Üyenin ve iş ortağının sözleşmeyi karşılıklı imzalaması veya elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.  

Sayın Üyemiz www.maremder.com.tr internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İnternet sitesini ziyaret ederek veya “Üye olarak, işbu “Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Portal ”da bulunulan zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız şartsız olarak kabul ettiğinizi, Portal “da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portalı kullanmaktan vazgeçiniz.

1. Üye, MAREMDER; Üyelik Hesabı üzerinden tarafından belirlenen "İlan Programlarına göre. Üyelik Hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını veri tabanına yükleyecektir. 

2. MAREMDER; İlan Program’ları.Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye nin seçimine sunmayı ve Üyenin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili İlan Programı’na  göre. Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde üyenin ilanını; ilanlarını yayınlamayı kabul ve taahhüt eder.

3. MAREMDER; Üye tarafından.Üye Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı’na uygun olarak Üye tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal “da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. Üye tarafından "İlan Program’larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu ölçüt ve koşulları Portalın İlan Program’larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.  

4. MAREMDER; Portal da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal “da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle üye ”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bahsi geçen duruma ilişkin Üye “ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

5. MAREMDER; Üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda MAREMDER; e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla kabul etmektedir. 

6.  MAREMDER; Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzereÜyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul ve taahhüt eder.   

7.  MAREMDER; Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

8.  Üye, Portal da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini,  Portal ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt  eder. 

9.  Üye,  Portal da yayınlattığı ilanlarda gerçek doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.  Üye nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Madde 3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren. Üye ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üye ligini askıya alabilir,  Üye likten çıkarabilir,  Üye likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.

10. Üye, tüketicinin korunması haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

11. Üye, seçmiş olduğu İlan Programın “da MAREMDER; tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu İlan Programı bedelini İlan Programında belirtildiği şekilde MAREMDER; eödemeyi kabul ve taahhüt eder.    

12. Üye, kendisine ait ilanlarını detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, Portal ın kendisine ait bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. 

13. Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla MAREMDER;  Üyelik Hesabı açmamayı kabul ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple Üye likten çıkarılan,  Üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla Üyelik Hesabı" açtığının, MAREMDER; tarafından tespit edilmesi halinde,  MAREMDER; in, bu  kişinin tüm Üyelik Hesapları nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.    

En Çok İncelenenler
Satılık
STEP IN GAYRİMENKULDEN
Siteler,Marmaris,Muğla
310,000 TL
Satılık
HAS EMLAK TAN 340.000
Çamlı,Marmaris,Muğla
340,000 TL
Satılık
Armutalan Satılık
Armutalan,Marmaris,Muğla
575,000 TL
Satılık
HAS EMLAK TAN MARMARİS
Siteler,Marmaris,Muğla
625,000 TL
Satılık
Marmaris Hisarönü
Hisarönü,Marmaris,Muğla
1,000,000 TL
Sayfa Başı